Építőipari kivitelezés

Mélyépítési munkák

Közműhálózatok építési, átépítési, üzemeltetési munkái

Mélyépítési munkák

Útépítés – köz-, és gyorsforgalmi utak építése

 • munkaterület kialakítása, felvonulási területek és létesítmények kiépítése
 • műtárgyak építéséhez kapcsoló földmunkák komplett kivitelezési munkái
 • műtárgybontási feladatok gépi és kézi erővel, keletkezett hulladék kezelése
 • aszfalt, beton, egyéb térburkolatok építési munkái
 • töltésépítési munkák

Vasútépítés – vasút és villamos vonalak felújítása

 • műtárgyak vasbeton szerkezeteinek bontása, a szerkezet előkészítése továbbépítésre
 • műtárgyak építéséhez, átépítéséhez szükséges földmunkák elvégzése, különös tekintettel a nagy mélységben végzett földmunkákra
 • villamos pályák bontása, keletkezett hulladék kezelése
 • peronok komplett építési munkái

Vízgazdálkodási, környezetvédelmi munkák

 • műtárgyak teljes körű földmunkája
 • töltésépítési munkák
 • fővédvonali töltéseket keresztező műtárgyak bontása, injektálása, hulladék kezelése
 • vízfolyások, csatornák építése, kotrása
 • gabion- és reno rendszerek építési munkái
 • vízfolyások, csatornák burkolási munkái
 • szádolási munkák

Közműhálózatok építési, átépítési, üzemeltetési munkái

Kommunális ivó- és szennyvízcsatornák tervezési, építési, átépítési munkái

 • gravitációs szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítése
 • nyomott hálózatok teljes kiépítése, átemelő műtárgyakkal, elektromos szereléssel
 • vákuumos talajvízszint süllyesztés telepítése, üzemeltetése
 • ivóvíz vezeték hálózat teljes kiépítése
 • csapadékcsatorna hálózatok teljes körű kivitelezési munkái

Gáz-, szénhidrogén-, és termékvezetékek komplett tervezési, átépítési, kiváltási munkái

 • gázszállító termékvezeték hálózatok munkái
 • kis-, és nagyközépnyomású gázvezeték hálózatok munkái

Távközlési hálózatok, hírközlő vezetékek, üzemi hírközlő hálózatok tervezési, átépítési, kiváltási munkái

 • hírközlő vezetékek munkái
Keressen

minket

bizalommal!